Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin, kişinin kimlik yapısını ortaya koyan ve kişiye özel her türlü bilgi, (isim, soyisim, doğum tarihi, ev adres, iş adresi, e-mail adresi, IP adresi, telefon numarası, faks numarası, kredi kartı bilgileri, vatandaşlık numarası, vergi numarası, pasaport numarası, sosyal güvenlik numarası, sürücü belgesi numarası, taşıt plakası, özgeçmişi, fotoğrafı, videosu vb.) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel veri olarak değerlendirilmekte olup; gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenmesi, ancak ilgilinin açık rızası ile mümkün kılınmıştır.

Aynı kanun açık rızayı ise; belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza olarak tanımlanmış olup; işbu tanımdan da anlaşıldığı üzere açık rızanın, bilgilendirilmeye dayanması zorunludur.

Gizlilik Politikası, işbu yasal zorunluluğun yerine getirilmesi amacıyla, kişisel verilerin işlendiği web siteleri ve kişisel bloglarda, ziyaretçilerin bilgilendirilmesi için düzenlenip yayınlanan belgedir.

Gizlilik Politikasına Ne Zaman İhtiyacınız Var?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kapsamını "kişisel verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır" olarak çizmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesi ise; kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmekte olup; bu eylemlerin gerçekleştirilmesi sırasında, herhangi bir kanuna aykırılık olmaması adına, kişisel verileri işlenen ziyaretçilerin, Gizlilik Politikası vasıtasıyla bilgilendirilmiş olması gerekmektedir.

Gizlilik Politikasında Neler Olmalı?

Gizlilik Politikasının içeriği, kullanılacağı platformun içeriğine göre değişiklik göstermekle beraber temel olarak, kişisel verileri işlenen ziyaretçilerin, hangi kişisel verilerinin hangi amaçla işlendiği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemleri ve hukuki sebepleri ile; işlenen verilere ilişkin ziyaretçilerin haklarının neler olduğu hususunda ziyaretçileri bilgilendirir nitelikte olmalıdır.

Gizlilik Politikası Nasıl Oluşturulur?

Gizlilik Politikası Oluşturucu ile sizlere, web sitenizde ve kişisel bloglarınızda kullanılmak üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile getirilen işbu düzenlemelerin ihlali tehlikesine karşı asgari hukuki korumayı sağlayacak, KVKK'ya uygun Gizlilik Politikası şablonu sunmaktayız. Daha yüksek hukuki koruma için, faaliyet alanınıza özel, kapsamlı ve kişisel bir Gizlilik Politikası hazırlatmak amacıyla, KVKK alanında uzman avukatlarımızdan yardım almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Dilruba Erkan

Yazar: Av. Dilruba Erkan

Dilruba Erkan, kişisel verilerin korunması alanında eğitim almış ve çalışmalarını sürdürmekte olan Muğla Barosuna kayıtlı bir avukat olarak müvekkillerine de bu alanda danışmanlık ve dava vekilliği hizmeti vermektedir.